Đọc truyện Online - Ảnh truyện TÊN LỚP TRƯỞNG CHẾT TIỆT! - truyennho.com

DOWNLOAD TÊN LỚP TRƯỞNG CHẾT TIỆT!
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

TÊN LỚP TRƯỞNG CHẾT TIỆT!

Tác giả truyện TÊN LỚP TRƯỞNG CHẾT TIỆT!

KHÔNG NGỐC

CP: Hữu Mỹ x Hải Đông
Dương quang công x xấu tính thụ, thanh xuân vườn trường  nhưng thịt thà đầy đủ...
Văn án: 
Từ cái việc bị  tranh mất chức lớp trưởng, Hải Đông luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Hữu Mỹ  gặp đủ các thứ chuyện, 
Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!
Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Sau đó, thì sao nhỉ? 

Danh sách chương truyện Tên lớp trưởng chết tiệt!