Đọc truyện Online - Ảnh truyện HỆ THỐNG MA PHƯƠNG LỤC ĐỒ - truyennho.com

DOWNLOAD HỆ THỐNG MA PHƯƠNG LỤC ĐỒ
EBOOK PRC PDF EPUB AZW3

HỆ THỐNG MA PHƯƠNG LỤC ĐỒ

Tác giả truyện HỆ THỐNG MA PHƯƠNG LỤC ĐỒ

VI TÚC

Thế nào là chính nghĩa, thế nào là danh môn chánh phái? Thế nào là gian tà, thế nào yêu ma
Một người mang lý tưởng trừ gian diệt ác, hết lòng bảo vệ chính đạo, kết cục lại bị những kẻ khoác lên "danh môn chính phái" đó dồn vào đường cùng. 
Hắn, Lâm Thần, nguyện ý trả giá tất cả để những kẻ đã lừa gạt, phản bội hắn phải nhận lấy trừng phạt.
Truyện thiên hướng tu ma đối lập tu tiên! Main sẽ rất cực đoan vì đã từng bị lợi dụng, không tin ai ngoài bản thân! 
Rồi liệu 1 ngày nào đó hắn tiêu diệt xong kẻ thù liệu hắn có vui không? Hắn có cảm thấy hết thảy đáng giá với những gì mình bỏ ra hay không? 
Hãy theo dõi truyện để dõi theo công cuộc gian khổ tu luyện để trả thù của mình!! 
cảnh giới : Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp. ( sơ- trung - hậu - đỉnh phong  , riêng Luyện Khí 9 tầng) 
Yêu thú chia làm Ma thú ( cuồng bạo khát máu khó thuần phục)  và Linh thú ( khai thông linh trí): 9 giai.( phân cao trung sơ, đỉnh phong) 
Pháp bảo : phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí......
Đan dược : phàm đan, chân đan, bảo đan, linh đan, tiên đan, thần đan.....
Phân cấp chức nghiệp: Đồ, Sư, Đại sư, Tông Sư, Đại Tông Sư ( phân cao trung sơ giai) 
Công pháp, chiến kĩ : Hôi - Hoang - Huyền - Địa - Thiên - Tiên - Thần. 

Danh sách chương truyện Hệ thống ma phương lục đồ