Đọc truyện Online - Ảnh truyện ĐÔ THỊ KIÊU HÙNG HỆ THỐNG - truyennho.com

ĐÔ THỊ KIÊU HÙNG HỆ THỐNG

Tác giả truyện ĐÔ THỊ KIÊU HÙNG HỆ THỐNG

TRUYENNHO

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 'chính mình khác' tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !?
Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi

Danh sách chương truyện Đô thị kiêu hùng hệ thống