Đọc truyện Online - Ảnh truyện Trên Người Ta Có Một Con Rồng - truyennho.com

TRÊN NGƯỜI TA CÓ MỘT CON RỒNG

Tác giả truyện TRÊN NGƯỜI TA CÓ MỘT CON RỒNG

TRUYENNHO

Một đời Thiên Giới đế sư, lại về học cấp ba thời đại, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện hắn trên người nhiều hơn một con rồng...
Khi ngươi còn rất nhỏ yếu thời gian, đối mặt ức hiếp, ngươi là sẽ liều mạng phản kháng vẫn là thuận theo? Đời trước, hắn thuận theo, nhưng này một đời...

Phong lưu đế sư ngang dọc đô thị, xoay tay lật mây trở tay lật mưa, trong lòng chấp niệm chỉ có một:

Ta là vương giả, sao ở dưới người? !

Danh sách chương truyện Trên người ta có một con rồng