Đọc truyện Online - Ảnh truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn - truyennho.com

VĨNH HẰNG CHÍ TÔN

Tác giả truyện VĨNH HẰNG CHÍ TÔN

KIẾM DU THÁI HƯ

Vĩnh Hằng Chí Tôn, Võ đạo đỉnh phong, di sơn đảo hải, truy tinh nã nguyệt, nghịch loạn thời không!
Kiếm hiệp cực cảnh, nhất kiếm thành đạo, nhất kiếm thông thần, nhất kiếm phá vạn pháp!
Thiếu niên Lý Phù Trần, ngẫu nhiên đạt được Kim Sắc Tiểu Phù, Linh hồn không ngừng tiến hóa. Ở thế giới tiên hiệp thiên tài như mưa, cường giả như mây, dùng kiếm trong tay, đăng lâm tuyệt đỉnh....
Trời đất cuối cùng cũng ngã xuống, duy ta muốn vĩnh hằng bất hủ.

Danh sách chương truyện Vĩnh hằng chí tôn